Hoppa till innehåll

CRD Protection AB anställer Peter Nilsson som ny Operativ Chef, #CRD Protection

(PRESSMEDDELANDE 2019-08-04)
CRD Protection AB är ett innovativt svenskt säkerhetsföretag med huvudkontor i Umeå som tillverkar
egenutvecklade produkter inom segmentet avspärrnings- och skyddsutrustning. Företaget har idag ett väl etablerat kontaktnät med referenskunder inom bland annat Försvarsmakter och Polismyndigheter både nationellt och internationellt. Med sina unika lösningar och produkter har CRD Protection AB det senaste året lyckats vinna viktiga affärer och har idag t.ex. ramavtal med Polismyndigheten, FMV och även kontrakt med det Danska Försvaret.

Parallellt med utvecklingen av CRD Protections produktportfölj har företaget även noterat en ökad
efterfrågan på lokala och regionala säkerhetskonsulttjänster. Något som ligger nära kopplat till den
befintliga kärnaffären. Därför startade CRD Protection under våren 2019 ett nytt affärsområde som
erbjuder säkerhetskonsulttjänster och där målgruppen är företag och organisationer.

”-Vi har det sista året märkt en tydlig efterfrågan på konsulttjänster inom säkerhetsområdet vilket
gjorde att vi under vintern 2018/2019 började planera för att starta upp ett nytt affärsområde. Det
blir tydligare för varje dag att det var rätt satsning. Vi tar nu nästa steg i denna satsning genom att vi
anställer en operativ chef, Peter Nilsson, berättar Janis Krabu, VD.”

”-Peter är en positiv, engagerad och effektiv person med rätt mix av kompetenser och erfarenheter,
fortsätter Janis Krabu. Peter har bland annat varit anställd 11 år inom Länsförsäkringars koncern och
har jobbat med kvalificerad utredningsverksamhet där han har hanterat brandorsaksutredningar,
personsäkerhet, intern brottslighet, olycksrekonstruktioner med fordon med mera.”

”-Med rekryteringen av Peter stärker vi vår närvaro i Norrland och blir nu en ännu mer attraktiv
partner inom säkerhetskonsulttjänster. Vi är mycket nöjda över att knyta till oss Peter och kan i och
med detta fortsätta vår expansion, avslutar Janis Krabu, VD CRD Protection AB.”

Peter Nilsson påbörjade sin tjänst som operativ chef 1 augusti 2019.

Peter kommer närmast från en tjänst som Senior säkerhetskonsult inom företaget Valtam Group.

Grundaren av företaget, Carl-Johan Ridderstad, är nöjd över företagets fortsatta utveckling:
”-Jag är väldigt positiv över den nya satsning inom säkerhetskonsultområdet som vi nu gör, ett
segment som vi ser kommer ha stor tillväxt de närmsta åren, säger Carl-Johan Ridderstad, grundare
och huvudägare CRD Protection AB.”

OM FÖRETAGET
CRD Protection AB grundades år 2008 i syfte att kommersialisera skyddsnätet TACRION® som tagits
fram i samarbete med Försvarsmakten i Sverige. TACRION® är ett taktiskt verktyg för att hantera
folkmassor och uppfanns utav företagets grundare och huvudägare Carl-Johan Ridderstad,
Stockholm. Utöver det har företaget även utvecklat och tillverkar avspärrningsnätet CROM® åt både
Polismyndigheten och kommersiella kunder.

CRD Protection AB samarbetar även med och är nordisk återförsäljare åt de världsledande företagen
PITAGONE, LRAD Corporation och Revision Military.

KONTAKTPERSON
Janis Krabu, VD
070 – 648 80 70