Hoppa till innehåll

Aqeri vinner offentlig upphandling till ambulansverksamhet, #Aqeri

Aqeri vinner offentlig upphandling avseende fordons-, och vårdardatorer till ambulansverksamheten inom Landstinget Dalarna.

Ordervärdet uppgår till cirka 2.5 MKR och leverans kommer att ske under det andra kvartalet 2017. Landstinget har option att teckna ett kompletterande underhållsavtal med Aqeri.

Lisen Olander, VD för Aqeri AB, säger att ”det är glädjande att Landstinget Dalarna valt Aqeri som leverantör i en konkurrensutsatt upphandling. Aqeri har som en del i upphandlingen aktivt medverkat vid kundens tester och tillhandahållit en hög servicenivå. Den pågående digitaliseringstrenden öppnar många nya möjligheter och Aqeri hoppas att framgent bistå såväl befintliga som nya kunder i projekt som syftar till att implementera lösningar som är anpassade för de miljökrav som ställs på IT-utrustning som skall användas ute på fältet eller i andra krävande miljöer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lisen Olander, VD, tel. 072-3096777

Denna information är sådan information som Aqeri Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 14.00 CET.

Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för krävande miljöer och industriell 24/7 drift. I över 25 år har Aqeri utvecklat och tillhandahållit kundanpassade lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med ticker AQER. Certified advisor är Remium. Besök www.aqeri.com för mer information.