Hoppa till innehåll

Aqeri tar order på 3 MSEK till svensk försvarsmyndighet

Aqeri, svensk producent av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit order om 3 MSEK gällande utveckling och tillverkning av ruggad kommunikationsutrustning.

Leverans kommer att ske under kvartal 3 2016.

VD´s kommentar;
”Aqeris produkter får fortsatt förtroende avseende krävande tekniska kravspecifikationer och miljöer. Den kontinuerliga produktutvecklingen i teknikens framkant ger utdelning. Vi ser stora möjligheter till fortsatta liknande affärer.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Israelsson,tf VD, tel. 08 564 737 30

Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.