Hoppa till innehåll

Aqeri tar order om 1,2 MSEK till italiensk försvarskund

Aqeri, svensk producent av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit order om 1,2 MSEK till italiensk försvarskund. Beställningen innefattar militärspecade bildskärmar för marint bruk.

Leverans kommer att ske 2016-2018.

VD´s kommentar;
”Den här ordern är en följdaffär på kontraktet som tecknades i januari. Med väl genomförda leveranser byggs förutsättningar till ytterligare följdaffärer och utökad närvaro på italienska marknaden.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Israelsson,tf VD, tel. 08 564 737 30

Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.