Hoppa till innehåll

Aqeri får order på 4 MKR

Aqeri, ledande svensk leverantör av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har mottagit en order avseende MIL-specad utrustning.

Ordervärdet uppgår till cirka 4 MSEK. Leverans kommer att ske under det första halvåret 2017.
VD’s kommentar;

”Aqeri ser ökad efterfrågan på MIL-specad kommunikationsutrustning. Jag ser positivt på möjligheterna till fortsatta affärer inom detta affärsområde då MIL-specad kommunikationsutrustning är en växande del i många olika försvarsmakters modernisering.”

För mer information, vänligen kontakta
Lisen Olander, VD, tel. 072-3096777

Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.

Läs nyheten även här.