Hoppa till innehåll

Aqeri AB tecknar order om ca 6 MSEK

Aqeri, ledande svensk producent av ruggade datorer och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit beställning av ruggade MIL-specade servrar med kringutrustning.

Värdet är ca 6 MSEK och slutkunden en svensk försvarsmyndighet. Leverans kommer att ske under kvartal 4 2016.

VD´s kommentar;
”Denna order bekräftar det fortsatta förtroende Aqeri åtnjuter som leverantör. Jag ser positivt på fortsatta affärer med denna typ av ruggad utrustning som är en växande del i många olika försvarsmakters modernisering”.

För mer information, vänligen kontakta
Jan Israelsson,VD, tel. 08 564 737 30

Denna information är sådan information som Aqeri AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2016 kl. 09.00 CET.

Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.