Hoppa till innehåll

Aqeri AB tecknar order om ca 2 MSEK

Aqeri, ledande svensk leverantör av ruggad dator- och kommunikationsutrustning för extrema miljöer, har erhållit en beställning avseende MIL-specade servrar för användning i en utmanande miljö. Värdet är ca 2 MSEK och kunden är en internationell försvarskoncern. Leverans kommer att ske under första kvartalet 2017.

VD´s kommentar;
”Aqeri har under lång tid byggt upp ett förtroende som leverantör inom sin nisch. Genom att lägga ett större fokus på säljsidan ser jag goda möjligheter att under det kommande året utveckla affärerna med såväl befintliga som nya kunder.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Lisen Olander, VD, tel. 072-3096777

Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer. Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer, elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer 556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER) handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX. Certified advisor är Remium, www.remium.com.