Hoppa till innehåll

Amerikanska flottan utvärderar träningssystem för ubåtsjakt, #Saabgroup

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab kommer att demonstrera sitt träningssystem för ubåtsjakt (ASW), AUV62-AT, för den amerikanska flottan (USN). AUV62-AT är ett artificiellt akustiskt mål som imiterar beteendet och signaturer av en ubåt.

USN kommer att utvärdera Saabs AUV62-AT genom programmet Foreign Comparative Testing (FCT). Demonstrationen är planerad att genomföras under sommaren 2018 med en option om att fortsätta testerna under 2019.

 

USN undersöker en ersättare till sitt nuvarande träningssystem för ubåtsjakt i sitt övningsområde för undervattenskrigföring, Underwater Warfare Training Range.

– Användningen av ubåtar ökar vilket innebär att träningssystem för ubåtsjakt blir allt viktigare. Ett antal av dagens ubåtar är utrustade med tunga torpeder som kan förstöra stora fartyg snarare än att bara oskadliggöra dem. AUV62-AT ger operatörerna en möjlighet att träna realistiskt mot detta hot, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Med AUV62-AT får operatörerna möjlighet att träna på övervakning, detektering, identifiering, klassificering samt bekämpning av olika undervattensmål. AUV62-AT är ett artificiellt akustiskt övningsmål som simulerar en ubåt på ett sätt som gör det kompatibelt med merparten av torped- och sonarsystem på marknaden idag. Systemet ersätter fullt ut användningen av u-båtar i funktionen som manövrerande övningsmål och kan sjösättas från fartyg, ubåtar eller från land. Systemet används idag av ett antal länder över hela världen.

För mer information kontakta:
Saabs presscenter
+46 (734) 180018
presscentre@saabgroup.com
www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.