Hoppa till innehåll
Medlemsföretag i SOFF

HSBO High Speed Boat Operations AB

HSBO syfte är att samla och sprida kunskap om den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom området högfartsbåtar och deras yrkesmässiga använding d.v.s. inom militär, kustbevakning, polis och sjöräddning,

Planade båtar utsätts för kraftiga skrovstötar som kan överstiga 20 g. Ökande krav operativ förmåga och högre prestanda innebär ökande utmaningar för materielen, såväl båtar som utrustning och än mer för människorna som verkar ombord.

Problemen med rörelsepåkänningar är kända internationellt och såväl forskningen den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Sverige leder forskningen på hur människan påverkas av de extrema rörelsepåkänningar som är oundvikliga i denna arbetsmiljö.

HSBO intierar och driver internationella forskningsprojekt. Vart annat år organiserar HSBO High Speed Boat Operations Forum med experter från ett 30 tal länder. HSBO Forum samlar 3 -400 deltagare med spetskunskap om alla aspekter som påverkar båtars prestanda, uthållighet och effektivitet i sina respektive användningsområden. Här samlas även alla de som forskar på hur människan påverkas av denna extrema arbetsmiljö. Mellan 30 och 40 båtar från ett 20 tal länder brukar erbjuda provturer på havet.

HSBO Forum skapar direktkontakt mellan forskningsvärlden och dem som designar och utvecklar nya plattformar, dem som använder högfartsbåtar och dem som utvecklar nya tekniska lösningar, dem som specificerar och dem som upphandlar ny teknik, nya plattformar och utrustning.

När nu utmaningarna och utvecklingstakten ökar är bred återkoppling från brukarsidan än mer essentiell. Det är få i varje land som arbetar inom detta område. Därför det är nödvändigt att samla in ny kunskap från alla vänligt sinnade nationer. 

För mer info se HSBO.org.

Kontaktinformation
Företagsnamn:
HSBO High Speed Boat Operations AB
Adress:
Talattagatan 16
Postnummer och ort:
426 76 Västra Frölunda
Webbplats:
www.hsbo.org