Hoppa till innehåll
Medlemsföretag i SOFF

Geistt AB

GEISTT hjälper dig att förbättra effektiviteten hos system där människa och teknik måste fungera tillsammans och leverera maximalt!

Med ett vetenskapligt men samtidigt praktiskt förankrat angreppssätt tillämpar vi vetenskaplig metod för att erbjuda dig:

  • Användarcentrerad tillämpad forskning och utveckling
  • Praktiska metoder och verktyg för koncept- och systemutveckling samt utvärdering
  • Konsulttjänster
  • Så att du kan:
  • Förbättra prestanda och säkerhet i system där användaren och system måste verka i harmoni
  • Öka individens, teamets och organisations effektivitet
  • Förbättra din konkurrenskraft

Baserat på vetenskaplig expertis och forskningsbaserade insikter om hur människor tänker, lär sig och interagerar, anpassar vi genom vårt arbete utformningen av komplexa socio-tekniska system – det vill säga, system där egenskaper hos både människor och teknologi såväl som organisatoriska-samhälleliga faktorer måste beaktas för att skapa ett effektivt system.

Genom vår expertis och tillämpade lösningar överbryggar vi klyftan mellan vetenskapen och praktiska avvägningar för våra kunder för att att förbättra prestanda och säkerhet i mänskliga system, individ-, team- och organisations effektivitet samt deras konkurrenskraft på marknaden.

GEISTTs användarcentrerade metoder och verktyg är baserade i ett tillämpat, tvärdisciplinärt och forskningsorienterat tillvägagångssätt som väver ihop våra kunskaper kring mänskliga förmågor, avancerad teknik och komplexa organisationer, ofta underlättat av användningen av resurseffektiv simulering, till resultat som driver din koncept- eller systemutveckling.
Läs mer på www.geistt.com

Kontaktinformation
Företagsnamn:
Geistt AB
Adress:
Landsvägen 50 A 3 Tr
Postnummer och Ort:
172 63 Sundbyberg
Webbsida:
www.geistt.com