Hoppa till innehåll
Medlemsföretag i SOFF
Logotyp: Fortify

Fortify Security Sverige AB

Världen, samhället och säkerhetsläget förändras snabbt!

Den snabba digitaliseringen, nya hot och säkerhetsläget generellt medför ständigt nya utmaningar. Nya lösningar och möjligheter uppstår. Hoten förändras tyvärr också och hotaktörerna ställer allt högre krav på organisationers ledningar och beslutsfattare att inte bara följa reglerna och bestämmelserna kring säkerhetsskydd och verksamhetsskydd utan även verkligen förstå hur motståndare och hotaktörerna kan tänkas vilja exploatera eller påverka information och andra skyddsvärden. Att följa bestämmelserna är en bra start men att dessutom, utöver grunden, även arbeta med det vi kallar Aktiv Säkerhet ger en helt annan nivå. Med det når man längre och kan möta morgondagens utmaningar.

Fortify Security arbetar med att stötta statliga myndigheter, kommuner och regioner samt den privata sektorn med att uppfylla kraven i säkerhetsskyddslagen. Fortify Security arbetar även med verksamhetsskydd så att samtliga skyddsvärden får det skydd och den säkerhet som krävs.

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskydd rymmer även verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Vi löser alla era behov avseende både säkerhetsskydd och verksamhetsskydd. Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss. Vi arbetar bland annat med ledning av säkerhetsarbete, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet, resesäkerhet samt stöd vid upphandlingar och uppfyllande av SUA.

Vi samarbetar med flera ledande företag inom branschen vilket ger oss både styrka och flexibilitet.

Vi är ISO 9001 certifierade vilket gör att vi arbetar strukturerat och målinriktat med kvalité i fokus.

Fortify Security är er partner inom säkerhet.

Kontaktinformation
Företagsnamn:
Fortify Security Sverige AB
Adress:
Sankt Eriksgatan 63b
Postnummer och Ort:
112 34 Stockholm
Hemsida:
fortify.se