Hoppa till innehåll
20 nov 2024
Medlemsmöte med mindre företag (SMF-gruppen)
Möte den 20 november kl. 13.00-15.00. Medlemsgruppen för mindre företag möte (SMF-gruppen) arbetar med att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper. Gruppen fångar de strategiska utmaningarna och konkretiserar de lösningar vilka underlättar för mindre företag att framgångsrikt verka på försvars- och säkerhetsmarknaden. Mötesboken som finns …
Läs mer
26 nov 2024
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 26 november kl. 10.00 – 12.00 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
27 nov 2024
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 27 november kl 13:00-16:00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Mötet följs av ett mingel fram till ca 18.00. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den …
Läs mer
4 dec 2024
Möte med föreningsstyrelsen
SOFF:s styrelse inriktar de långsiktiga målen, instruerar generalsekreteraren och beslutar bland annat om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och ledning av föreningens medlemsgrupper.
Läs mer
9 dec 2024
Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning
Den 9 december kl. 10:00-11:00 har Kompetensförsörjningsgruppen sitt sista möte för 2024. Gruppen arbetar med att ta fram samt aktivt arbeta med prioriteringar och mål för föreningens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2024 är: Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen. För mer information, vänligen kontakta Hanna
Läs mer
11 dec 2024
Möte i Medlemsgruppen för USA-relationer
Den 11 december kl. 15:00 – 17:00 har medlemsgruppen för USA-relationer sitt sista möte för 2024. Gruppen bereder, koordinerar och inriktar föreningens verksamhet relaterat till USA, exempelvis vid bilaterala aktiviteter, samarbeten och arbeten i mellanstatliga grupper, såsom marknadstillträde, försörjningstrygghetsfrågor, exportkontroll, forskning- och utveckling samt informationssäkerhet. Gruppen bevakar marknaden och de regelverk och förutsättningar som styr …
Läs mer
16 jun 2025
Swedish Security Forum
SOFF arrangerar Swedish Security Forum ´25 för diskussion om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Den 16-17 juni samlar vi representanter från olika organisationer för att utbyta åsikter, diskutera och debattera den säkerhetspolitiska utvecklingen brett. Följ seminariet digitalt live eller i efterhand och ta del av programmet på swedishsecurityforum.se. Kontakta kansliet för mer information.
Läs mer