Hoppa till innehåll

Underrättelseinhämtning och hotdelning

Påverkans- och informationsinhämtningsoperationer riktad mot försvarsföretagen är en dimension som kräver kontinuerlig kunskapsutveckling i takt med ökad och komplex hotbildskontext.

Den 22 maj arrangerar SOFF ett eftermiddagsseminarium med temat underrättelseinhämtning mot försvarsföretagen. Seminariet vänder sig till samtliga företag som eftersöker kunskap om underrättelseverksamheten i stort, samt företag med intresse av hotdelning.

Denna informationsdag syftar till att uppmärksamma och fördjupa förståelsen kring underrättelseverksamheten riktad mot försvarsföretagen. Syftet är likväl att vidareutveckla möjligheter för hotdelning.

Stockholm
22 maj 2023

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Tid

Start kl.13.00, avslutar ca 16.00 och följs då av ett releasemingel av SOFFs MISP

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan