Underrättelseinhämtning och hotdelning

Påverkans- och informationsinhämtningsoperationer riktad mot försvarsföretagen är en dimension som kräver kontinuerlig kunskapsutveckling i takt med ökad och komplex hotbildskontext.

Den 22 maj arrangerar SOFF ett eftermiddagsseminarium med temat underrättelseinhämtning mot försvarsföretagen. Seminariet vänder sig till samtliga företag som eftersöker kunskap om underrättelseverksamheten i stort, samt företag med intresse av hotdelning.

Denna informationsdag syftar till att uppmärksamma och fördjupa förståelsen kring underrättelseverksamheten riktad mot försvarsföretagen. Syftet är likväl att vidareutveckla möjligheter för hotdelning.