Hoppa till innehåll

Seminarium om public affairs på försvarsområdet i Sverige, Europa och Nato

För att förbättra förutsättningarna för företagens egna verksamheten är det viktigt att förstå det politiska landskapet. Oavsett om det är regelverk, upphandlingsvillkor eller annan politik inom ett för företagen viktigt område. Att arbeta med opinionsbildning, etablera samarbeten med relevanta aktörer och ge förslag till åtgärder blir då en del i företagens verksamhet och vilja av att bidra till en positiv samhällsutveckling.

Tillsammans med Rud Pedersen erbjuder vi våra medlemsföretag insikter i hur PA och PR kan användas för att stärka varumärke och erbjudande, både i allmänna termer och med specifik tillämpning på försvars- och säkerhetsområdet.

Agenda
Välkommen och inledning av SOFF
Public Affairs, lobbying, kommunikation, PR – vad är vad och vad är relevant och korrekt att göra på försvarsområdet?

Arbetsprocess och verktyg för framgång i Public Affairs
– Analys av utgångsläget (exempel på analysmodeller)
– Identifiera och prioritera affärsmål
– Utarbeta strategi och påverkansplan för att nå målen
– Genomförande med löpande anpassning av strategi och taktik
– Utvärdera, omvärdera och lära för framtida insatser
Genomgång och sedan diskussioner om exempel på företags behov och insatser, särskilt vid  försvarsupphandlingar

Lunch

2023 – ett formativt år för Sveriges försvar med både möjligheter och utmaningar för leverantörsföretag.
Beskrivning och spaningar om politiska processer som påverkar marknaden för försvarsanskaffning, konkurrensförhållanden och andra leveransvillkor

Hur tillämpa Public Affairs-redskap i denna verklighet?

Vad av detta gäller på exportmarknaderna i Norden, Europa och Nato?

Exempel och diskussion om nya möjligheter samt vad SOFF respektive konsulter som Rud Pedersen kan erbjuda

Kl. 14.00 Slut för dagen

Stockholm
29 mars 2023

Plats

OBS! Ny lokal: Rud Pedersen, Klarabergsgatan 60, Stockholm

Tid

Kl. 10.00-14.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan