Seminarium om företagsplanläggning i den nya civila strukturen

Välkomna till seminarium om företagsplanläggning i den nya civila strukturen

Företagens betydelse för svensk beredskap och försvar kan inte nog understrykas. Inom ramen för utvecklingen av totalförsvaret och med ett eventuellt Nato-medlemskap blir frågan om ett utvecklat privat-offentligt samarbete allt viktigare. En ny planerings- och ledningsstruktur är på plats för de civila myndigheterna i totalförsvaret, och försörjningsberedskapen utreds på en rad olika vis. Hur ska beredskapsstrukturen utvecklas för att kunna integrera och dra nytta av företagens förmågor och resurser, i såväl fred och kris som höjd beredskap och krig? Vad behöver Sverige göra för att nå en mer formaliserad, säker och hållbar privat-offentlig beredskapssamverkan? Hur ser en modern process för företagsplanläggning ut?

SOFF arrangerar ett halvdagsseminarium om företagsplanläggning i den nya civila ledningsstrukturen. Inbjudna och medverkande är utvalda sektorsmyndigheter, branschorganisationer och SOFF:s medlemsföretag. Fokus kommer vara på samtal där vi gemensamt strävar efter att identifiera viktiga frågor och lösningar för utvecklad privat-offentlig planering och ledning i totalförsvaret.

Datum och tid: Torsdagen 16 februari, kl 13:00-16:00 med påföljande mingel

Plats: Storgatan 5, Stockholm