NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet

Mötesplats Samhällssäkerhet 2024

Den 19-20 mars arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet.

Mötesplatsen riktar sig till de som är engagerade i frågor rörande samhällssäkerhet, totalförsvar, krisberedskap och strategiskt säkerhetsarbete.

SOFF kommer liksom tidigare år att engagera sig i mötesplatsen. För mer information för SOFF:s medlemmar, vänligen kontakta Kristina Syk på SOFF.

SOFFan på Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 med flera av medlemsföretagen och SOFF:s kansli