Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd

Nästa möte med medlemsgruppen hålls den 5 december kl. 10.00-12.00.
OBS! Detta genomförs endast digitalt via länk.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande är Martin Waern, SRS Security; vice ordförande Gudrun Hansson, GKN Aerospace.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.

Länk (digitalt)
5 december 2023

Plats

Endast digitalt via länk.

Tid

Kl. 10.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Relaterade evenemang