Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd

Nästa möte med medlemsgruppen hålls den 25 maj kl. 10.00-14.00.
OBS! Detta genomförs endast fysiskt på Storgatan 5, Stockholm.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande är Martin Waern, SRS Security; vice ordförande Gudrun Hansson, GKN Aerospace.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.

Stockholm
25 maj 2023

Plats

Endast fysiskt på Storgatan 5, Stockholm

Tid

Kl. 10.00-14.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen