Hoppa till innehåll

Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd

Business meeting with work on contract

Nästa möte med medlemsgruppen hålls den 9 mars kl. 10.00-12.00.
OBS! Detta genomförs endast digitalt.

Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen.

Ordförande är Martin Waern, SRS Security; vice ordförande Gudrun Hansson, GKN Aerospace.

För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.

Länk (digitalt)
9 mars 2023

Plats

Endast digitalt

Tid

Kl. 10.00-12.00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen