Hoppa till innehåll

Briefing: MSB om planering och ledning i totalförsvaret

SOFF anordnar en digital briefing om MSB:s arbete med och syn på planering samt samverkan och ledning inom ramen för totalförsvaret, med tyngdpunkt på det civila försvaret. Representanter från olika delar av myndigheten deltar för att presentera vilken typ av arbete som bedrivs, och vad det betyder för totalförsvarsutvecklingen.

I utvecklingen av totalförsvaret är frågan om planering och ledning en kärnfråga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som bl.a. har särskilda samordningsansvar för det civila försvaret, bedriver utvecklingsarbeten på båda områdena. Exempelvis har ett större utvecklingsprojekt rörande samverkan och ledning pågått sedan 2012, och som på senare tid intensifierats för förnyelse och vidareutveckling. Samtidigt har ett arbete gjorts för att utveckla koncept och metodik för beredskapsplanering, en civila motsvarighet till den militära försvarsmaktsplaneringen. Det resulterade i att MSB vid årsskiftet 2022/2023 gav ut en vägledning för beredskapsplanering till stöd för i första hand beredskapsmyndigheter.

Medverkande
Anders Eriksson, tf enhetschef
Ida Kullgren, projektledare samverkan och ledning, MSB

Briefingen är endast öppen för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag.

Länk (digitalt)
22 mars 2023

Plats

Digitalt

Tid

13:00-14:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Kostnadsfritt och endast för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag

Till anmälan