Hoppa till innehåll

Briefing: Försvarsmakten om planering och ledning i totalförsvaret

SOFF anordnar en digital briefing om Försvarsmaktens syn på frågan om samordning av det militära och civila försvaret, inklusive frågor om planering och ledning i totalförsvaret.

Samordning av det militära och det civila försvaret är av yttersta vikt för totalförsvaret. Denna samordning måste kunna fungera under extrema och störda förhållanden för att kunna stödja nationens försvarsansträngningar. Försvarsmakten kommer att beskriva principerna för denna organisering på nationell, regional och lokal nivå samt hur denna samordning genomförs i tidsperspektiven ”här och nu” och på lång sikt. Totalförsvaret är en angelägenhet för hela det svenska samhället, den offentliga sektorn, den privata sektorn och civilsamhället i försvaret av Sverige vilket kommer att belysas under presentationen.

Briefingen är endast öppen för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag.

Länk (digitalt)
27 mars 2023

Plats

13:00-14:00

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Avgift

Kostnadsfritt och endast för medarbetare vid SOFF:s medlemsföretag

Till anmälan