Hoppa till innehåll
Medlemsföretag i SOFF

Tommy Rosengren Consulting Group AB

Tommy Rosengren Consulting erbjuder interimstöttning inom kvalitet- och produktionsutveckling mot tillverkande företag som levererar till försvar och Automotiveindustrin, samt stöttning och utveckling av inköpsprocessen av mekanik och elektronik till slutkunder med höga krav inom försvar och Automotiveindustrin, med fokus på kvalitetssäkring och effektivisering av tillverkningsprocesser hos leverantörer.

Tommy Rosengren Consulting tillhandahåller även stöttning till Mekanik- och elektronikleverantörer som antingen levererar till försvarsindustrin eller vill utveckla sin verksamhet till att ta steget och bli en framtida leverantör till försvarsindustrin, med att förstå kravbild och utveckling av verksamheten för att uppfylla dessa krav.


Områden vi utför tjänster inom

  • Systemrevisioner av leverantörer/verksamheter kopplat till kvalitét, miljö, säkerhet och hållbarhet.
  • Processrevisioner av leverantörer/verksamheters tillverkningsprocesser
  • Produktrevisioner
  • Stöttning i NPI-processen med kvalitetssäkring av leverantörer och produkter
  • Projektledning av förbättringsprojekt
  • Utveckling av ledningssystem för att kunna möta en högre kravbild som underleverantör
  • GAP-analyser av verksamheters ledningssystem och implementering av kunders och myndigheters krav.
  • Interimsuppdrag som SQM, SQE, Kvalitetschef, HSQE Chef
Kontaktinformation
Företag:
Tommy Rosengren Consulting Group AB
Adress:
Nyebergsvägen 16
Postnummer och ort:
523 93 Marbäck
Mer information:
Linkedin.com/in/tommy rosengren