Skip to content

Saab ska leverera träningssystem till polska försvaret

Saab har tecknat ett kontrakt gällande träningssystem till den polska försvarsmakten. Det totala ordervärdet är cirka en miljard SEK och beställningen innefattar en komplett militär stridsträningslösning inklusive fyra träningsanläggningar. Kontraktsperioden sträcker sig mellan 2021-2026 och inkluderar en treårig supportperiod.

Beställningen kommer att utrusta den polska försvarsmakten med en komplett innovativ och flexibel träningslösning som säkerställer kundens träningsförmåga. Det ger den polska försvarsmakten förmågan att genomföra realistiska militära träningsscenarion, såväl i Polen som utomlands tillsammans med samarbetsländer. Beställningen omfattar den senaste versionen av Saabs kommunikationssystem EXCON och de senaste simulatorsystemen för soldater, vapen och fordon. Supportdelen av kontraktet innefattar logistik samt operationell support.

– Det här är en viktig investering i en långsiktig lösning som kommer stärka vår träningsförmåga i Polen och utomlands. Dessa träningssystem kommer kunna integreras med andra simulatorsystem som används av polska försvarsmakten och andra allierade länder och kommer stärka träningssamarbetet med den amerikanska försvarsmakten, säger överste. Artur Kuptel, chef för den polska försvarsmaktens inköpsmyndighet.

– Genom att välja vår lösning förblir Polen fullt interoperabla med NATO och andra allierade länder. Det här kontraktet är ett kvitto på att vi är världsledande på träningssystem, säger Åsa Thegström, chef för Saabs affärsenhet Training & Simulation.
Genom innovativ användning av teknologi och en beprövad träningsfilosofi kan Saab erbjuda realistiska militära träningslösningar som möjliggör samövningar med andra länders försvarsmakter.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saabtechnologies

LinkedIn: Saab

Instagram: Saab

| Updated: