Projekt Grön Omställning

”För att underlätta industrins omställning till cirkularitet och hållbarhet samt förstärka global konkurrenskraft och svensk försörjningstrygghet”

Varför PGO?
Med detta projekt vill föreningen Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tillsammans med myndigheten Försvarets materielverk (FMV) samt företagen BAE Systems (Bofors och Hägglunds); GKN Aerospace Sweden och Saab AB underlätta omställningen till en cirkulär och hållbar försvarsindustri.

Projektet syftar vidare till att bidra till ökad affärsnytta och säkerställa att svenska säkerhets- och försvarsföretag är konkurrenskraftiga på framtidens marknad där ökade krav på cirkularitet och hållbarhet kommer att ställas från kunder både innanför och utanför Sveriges gränser.

För att uppnå detta mål består projektet av fyra arbetspaket:

Arbetspaket 1 WP1 En undersökande fas som syftar till att kartlägga hinder och drivkrafter för en cirkulär omställning inom försvarsföretagen men även inom andra branscher.
Arbetspaket 2 WP2 En lösningsorienterad fas som syftar till att formulera kortsiktiga och långsiktiga lösningar på identifierade hinder och möjligheter från WP1.
Arbetspaket 3 WP3 Ett område som fördjupar sig i frågan om hållbar upphandling.

 

Arbetspaket 4 WP4 Ett skede som syftar till att redovisa hur föreslagna lösningar kan realiseras och konkretiseras i respektive organisation samt inom näringslivet som helhet.

Rapporter
Startrapport
Lägesrapport 1 – Arbetspaket 1
Lägesrapport 2 – Arbetspaket 2
Lägesrapport 3 – Arbetspaket 3
Slutrapport – Arbetspaket 4

 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om Projekt Grön Omställning.
Ronja Ahlberg
Projektledare
ronja.ahlberg@soff.se