Cybermarknadens utveckling - medlemsföretagens kompetenser

Vår framgång att möta cyberhot handlar till stor del om ny innovation; men då inte bara tekniska lösningar utan modeller för samverkan mellan berörda aktörer. SOFF representerar IT-säkerhetsföretag med kvalificerade produkter och lösningar för att skydda det mest skyddsvärda digitalt.

Värdet av cyberförsvaret är det trygga samhället. Eftersom våra utmaningar är mångfacetterade, måste vi arbeta tillsammans för att skydda det som ska skyddas och hjälpa varandra att hantera de risker som vi känner till – och framförallt de vi inte känner till.

Området cyberattacker är stort och cyberhotens destruktiva effekter växer snabbare än den digitala teknikens förmåga att skapa samhällsnytta. Förändringen går dessutom fort. För 10 år sedan ägnade, enligt en rapport från november 2017, de främsta säkerhetsforskarna 90 procent av sin tid åt att motarbeta kriminella cyberhot, t ex trojaner och virus. Idag ägnar de motsvarande tid åt att motarbeta statsunderstödda cyberattacker inklusive spioneri där syftet är att komma åt industri- och affärshemligheter i tillverkande industrier, forskning, utbildning och myndigheter.

SOFF:s medlemsföretag besitter kompetens inom flera olika områden, inte minst tjänsteprodukter. Det som förenar deras produkter är att de är utvecklade för att möta kvalificerade aktörer med stora resurser, ofta statsunderstödda, eller att de syftar till att skydda samhällets mest centrala digitala förmågor. Det handlar inte enbart om försvarets nätverk, utan vår samhällsviktiga infrastruktur, våra transportnätverk, våra energisystem, våra banksystem – vår ekonomi, våra värden och vår demokrati i sin helhet.

Illustration av de områden där medlemsföretagen bl.a. har kompetens

Illustration av de områden där medlemsföretagen bl.a. har kompetens