Presentationer från fördjupningsseminarier 2019

Här nedan återfinns presentationerna från varje tematillfälle:

Kommersiellt och roller (26 mars kl. 13.00 – 16.00)

Presentationer:
FFD Seminarium Kommersiellt – Del 1 FM
FFD Seminarium Kommersiellt – Del 1 FMV
FFD Seminarium Kommersiellt – Del 2 FMV
FFD Seminarium Kommersiellt – Del 3 FMV
Program Kommersiellt och roller

Flyg (27 mars kl. 9.00 – 12.00)

Presentationer:
0_FFD Fördjupningsseminarium Flyg Program 2019
1_FFD Fördjupningssemianrium Flyg_Ingela
2_FFD Fördjupningsseminarium Flyg-FS
3_FFD Fördjupningsseminarium Flyg – Helikopter
4_FFD Fördjupningsseminarium Flyg G anjoh v0.5 190321
5_FFD Fördjupningsseminarium Flyg GRIPEN 2019-03-27 v 1.0
6_FFD Fördjupningsseminarium Flyg Flygutb 20190322 ed2
Program Flyg

Marin (27 mars kl. 13.00 – 16.00)

Presentationer:
1. FFD Fördjupningsseminarium MARIN 2019 – Inledning
3. FFD Fördjupningsseminarium MARIN 2019 – SystL
4. FFD Fördjupningsseminarium MARIN 2019 – YT Avd
5. FFD Fördjupningsseminarium MARIN 2019 – UV Avd
6. FFD Fördjupningsseminarium MARIN 2019 – ASB Avd
7. FFD Fördjupningsseminarium MARIN 2019 – EDF o Exportstöd
Program Marin

Ledning/IT (2 april kl. 9.00 – 12.00)

FFD Fördjupningsseminarium Ledning Christer Sundin
FFD Fördjupningsseminarium Ledning FMV LedM_FoU_Carl Fischerström
FFD Fördjupningsseminarium Ledning LSS Mark – vart är vi på väg Jakob Innergård
FFD Fördjupningsseminarium Ledning FMN-Michael Stolz
FFD Fördjupningsseminarium Ledning Christer Sandholm
FFD Fördjupningsseminarium Ledning Viktiga system_Peter Kivikari
Program Ledning

FoU (2 april kl. 13.00 – 16.00)

0. FFD Fördjupningsseminarium FoU – Agenda
3. FFD Fördjupningsseminarium FoU – Patrick Goede
4-5 FFD Fördjupningsseminarium FoU – SOFF
6. FFD Fördjupningsseminarium FoU – Hans Pechan
Program FoU

Armé (3 april kl. 9.00 – 12.00)

FFD Fördjupningsseminarium Armé Lewin
FFD Fördjupningsseminarium Armé Frisell
FFD Fördjupningsseminarium Armé Armestaben Nacksten
Program Armé

Logistik (3 april kl. 13.00 – 16.00)

FFD Fördjupningsseminarium Logistik
Program Logistik

Länk till samtliga seminarium.

Länk till artikel hos Försvarets materielverk.