Presentationer från fördjupningsseminarier 2017

Här nedan återfinns presentationerna från varje tematillfälle (uppdateras efter varje seminarium):

Armé (31 januari 2017, kl. 09.00 – 12.00)
Presentationer:
Fördjupningsseminarium Armé 2017
Program Armé

Logistik (31 januari 2017, kl. 13.00 – 16.00)
Presentationer:
Del 1 Fördjupningssseminarium Logistik 2017
Del 2 Fördjupningssseminarium Logistik 2017
Program Logistik

Flyg (1 februari 2017, kl. 09.00 – 12.00)
Presentationer:
Del 1 Fördjupningsseminarium Flyg 2017
Del 2 Fördjupningsseminarium Flyg 2017
Program Flyg

Ledning (1 februari 2017, kl. 13.00 – 16.00)
Presentationer:
Del 1 Ledningssystem Utredningar, Fischerström
Del 2 Ledningssystem Säkra C2system, Winberg
Del 3 Ledningssystem AoA processen inom Försvarsmakten, Tewelde
Del 4 Ledningssystem Cybersäkerhet, Sommerstad
Del 5 Ledningssystem Sensornätverk, Fischerström
Del 6 Ledningssystem Teknisk utblick, Burström
Program Ledning

Marin (2 februari 2017, kl. 09.00 – 12.00)
Presentationer:
Inledning – Fördjupningsseminarium Marin FMV
Del 1 – Fördjupningsseminarium Marin MF
Del 2 – Fördjupningsseminarium Marin MF TC Sjö
Del 3 – Fördjupningsseminarium Marin MF – FLP
Del 4 – Fördjupningsseminarium Marin – Så gör FMV affärer
Del 5 – Fördjupningsseminarium Marin – Internationellt och exportstöd
Program Marin

Test & Evaluering (8 februari 2017, kl. 09.00 – 12.00)
Presentationer:
Del 1 FMV Test och Evaluering, Mats Ström
Del 2 FMV Test och Evaluering Land Test Centres
Del 3 FMV Test och Evaluering Flight Test Centre
Del 4 FMV Test och Evaluering Naval Test Ranges
Program Test & Evaluering