Sökresultat

1161 resultat vid sökning efter .

Länkar

De nordiska försvarsindustriföreningarna AFDA Finlands flyg- och försvarsindustriföreningen FAD Danmarks försvarsindustri FSi Norges försvarsindustriförening NORDEFCO Ett samarbete mellan alla de

Remissvar

Föreningen är medlemsföretagens remissinstans i olika försvarsindustriella utredningar, t.ex. inom områdena försvarsmaterielförsörjning, resursutnyttjande, styrning och organisation. Remissvar: Yttrande över promemoria