Vår organisation

Föreningens verksamhet drivs av stämman, styrelsen, generalsekreteraren och arbetsgrupperna. Styrelsen inriktar arbetet och generalsekreteraren leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Föreningens stadgar finns att läsa här.