Vår organisation

Föreningens verksamhet drivs av stämman, styrelsen, generalsekreteraren och medlemsgrupperna. Styrelsen inriktar arbetet och generalsekreteraren leder verksamheten, och föreningens kansli, i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Föreningens stadgar finns att läsa här.

Ur stadgan går bl.a. att läsa:

3 § Föreningens ändamål och uppgifter

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. SOFF verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde samt forsknings och utvecklingssamarbeten. Föreningen är öppen för företag registrerade i Sverige och som bedriver verksamhet inom området samhällssäkerhet och försvar vilka bidrar till att försvara Sverige och främja målen för Sveriges säkerhet och som önskar främja föreningens ändamål och åtar sig att fullgöra sådana förpliktelser mot föreningen som följer av dess stadgar.

Föreningens vision är att vi skapar trygghet i Sverige och världen genom att aktivt ta fram säkerhets- och försvarslösningar tillsammans med kunder och partners.

Området samhällssäkerhet och försvar definieras enligt följande:
• Samhällssäkerhet är den förmåga som samhället har för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och värna medborgarnas liv, hälsa och andra grundläggande behov under
olika former av påfrestningar.
• Försvar är det område som omfattas av varor och tjänster till militära myndigheter.