Sök medlemskap

Avgifterna är nu klara för 2018:
För företag med färre än 250 anställda inom försvars- och säkerhetsområdet blir avgiften 36,400kr.
Är antalet anställda dessutom under 10 på området stannar avgiften på 13,650 kr.

Säkerhets- och försvarsföretagen är den största branschorganisationen för företag verksamma i Sverige inom säkerhets- och försvarsområdet. Organisationens syfte är att tillvarata företagens intressen och att verka för en ökad förståelse för dess betydelse i säkerhetspolitiken, samt att tillvarata företagens möjligheter till utveckling på en alltmer global marknad och i internationell samverkan.

Varför skall man vara medlem?

Hos oss får du kraften att växa på försvars- och säkerhetsmarknaden.
Var med där det händer – när det händer: Ett medlemskap ger dig möjlighet att öka kunskapen och nätverken inom branschen. Vi förser dig varje vecka med information om vad som hänt och vad som händer framöver.
100 medlemsföretag ger styrka: Tillsammans driver vi frågor för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar.

Som medlem i SOFF påverkar du agendan om att skapa en effektiv försvarsmarknad och får möjlighet att delta i våra arbetsgrupper och de utbildningar och seminarier vi arrangerar. Läs gärna mer om vilka aktiviteter och vilka förmåner du har som medlem.

Medlemskriterier och kostnad

SOFF är öppen för i Sverige registrerat företag med utveckling i Sverige med verksamhet inom säkerhets- och försvarsområdet.

SOFF stödjer av ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) antagna affärsetiska regelverk och medlemskap i SOFF förutsätter att medlemsföretaget respekterar och följer av SOFF eller av ASD antagna affärsetiska regelverk.

Medlemsavgiften utgör en procentsats på den säkerhets- och försvarsrelaterade omsättningen med en minimiavgift för mikro företag på 0,3 prisbasbelopp, SMF-företagen på 0,8 prisbasbelopp och för de större företagen på 2 prisbasbelopp.

För år 2018 med ett prisbasbelopp på 45,500 kr blir avgifterna alltså 13,650 kr för mikro-företag, 36,400kr för SMF samt 91,000 kr som grundavgift för storbolag (se nedan). OBS! Det är endast för storbolag som en ytterligare omsättningsbaserad avgift tillkommer, medlemsavgiften för mikro- och SMF-medlemmar är således fast.

Definition av mikroföretag:

  • företag med mindre än 10 anställda
  • och/eller en årlig total omsättning om mindre än 2 M Euro
  • och att företaget skall operera som SMF-företag.

Definition av SMF (Små- och Medelstora Företag)

  • företag med mindre än 250 anställa
  • och/eller en årlig total omsättning om mindre än 50 M Euro
  • och att företaget skall operera som SMF-företag.

I det fall du flyttar ditt medlemskap från annan förening till SOFF finns möjligheter att avgiften under uppsägningsperioden efterskänks, så att du inte drabbas av dubbla kostnader för medlemskap. SOFF har även ett avgiftssamarbete med två systerföreningar, SME-D och SACS. Samarbetet innebär att våra SMF- och mikroföretag endast betalar 75% av serviceavgiften till respektive förening vid två medlemskap samt 66% vid tre medlemskap, eftersom en del av verksamheten är samarbeten.

Hur blir man medlem?

Skicka in er medlemsansökan till:

Säkerhets- och försvarsföretagen
Att: Camilla Dättermark
Box 5510
114 85 Stockholm

Medlemsansökan

Har du frågor?

Kontakta:
Camilla Dättermark
Telefon: +46 8 782 08 39
fornamn.efternamn@soff.se