Juridisk rådgivning

Försörjning av materiel, tjänster och teknisk förmåga till försvaret av Sverige har särskilda karaktäristiska. Andra regelverk och lagar har stor påverkan än vad normalt styr marknader. Föreningen har därför flera olika samarbeten med bl.a. advokatbyråer för att främja kunskapen och insikten av hur dessa kan påverka affärsverksamheten.

Säkerhets- och försvarsföretagen har ett ramavtal med Advokatfirman Florenius & Co. AB om tillhandahållande av affärsjuridisk rådgivning till SOFF:s medlemsföretag. Florenius & Co. är en nischbyrå med specialistkunskaper inom säkerhets- och försvarsrelaterad juridik. Florenius & Co. har över 20 års branscherfarenhet att stötta svensk försvarsindustri. Genom samarbetet erbjuds SOFF:s medlemsföretag 2 timmars kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning gällande t.ex. FMV upphandlingar, FAR/DFARS och exportkontroll.

Föreningen och advokatfirman samarbetar även kring en utbildning i relevanta juridiska frågor som erbjuds medlemsföretagen kostnadsfritt och advokatfirman bistår även föreningen med att vid behov belysa olika aktuella juridiska frågor i SOFF:s nyhetsbrev.


Stavenow advokatbyrå AB

Föreningen har även ett samarbete med Stavenow advokatbyrå som är en affärsjuridisk advokatbyrå som är specialiserade på offentlig upphandling. Stavenow hjälper företag att nå framgång i sina offentliga affärer och biträder i upphandlingsprocessens alla steg, från anbud till överprövning och har bl.a. gett ut en bok om ”Säkerhetsskyddad upphandling – parktik och juridik”. Som en del av samarbetet erbjuder Stavenow kostnadsfri juridisk rådgivning till SOFF:s medlemsföretag. Den kostnadsfria juridiska rådgivningen avser främst områdena offentlig upphandling, säkerhetsskyddad upphandling, säkerhetsskydd, anbudslämning, entreprenadrätt, avtalsrätt. Den kostnadsfria rådgivningen uppgår till 2 timmar.


Länk till Advokatfirman Florenius & Co. samt Stavenow advokatbyrå.