Juridisk rådgivning

Försörjning av materiel, tjänster och teknisk förmåga till försvaret av Sverige har särskilda karaktäristiska. Andra regelverk och lagar har stor påverkan än vad normalt styr marknader. Föreningen har därför flera olika samarbeten med bl.a. advokatbyråer för att främja kunskapen och insikten av hur dessa kan påverka affärsverksamheten.

Advokaterna Ralf Lyxell och Max Florenius

Säkerhets- och försvarsföretagen har ett ramavtal med Advokatfirman Lyxell Florenius KB om tillhandahållande av affärsjuridisk rådgivning till SOFF:s medlemsföretag. Genom samarbetet erbjuds SOFF:s medlemsföretag 2 timmars kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning i t.ex. upphandlings- och överklagandefrågor.

Föreningen och advokatbyrån samarbetar även kring en utbildning i relevanta juridiska frågor som erbjuds medlemsföretagen kostnadsfritt och advokatbyrån bistår även föreningen med att vid behov belysa olika aktuella juridiska frågor i SOFF:s nyhetsbrev.

holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB

Föreningen har även ett samarbete med holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB som erbjuder skräddarsydda affärsjuridiska tjänster särskilt anpassade för medlemsföretagen inom allmän affärsjuridik och inom byråns alla specialistområden: fastighetsrätt, mark- och miljörätt, IT-rätt, immaterialrätt samt EU- och konkurrensrätt omfattande offentlig upphandling.

Länk till Advokatfirman Lyxell Florenius KB samt till holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB.