Juridisk rådgivning

Säkerhets- och försvarsföretagen har ett ramavtal med Advokatfirman Lyxell Florenius KB om tillhandahållande av affärsjuridisk rådgivning till SOFF:s medlemsföretag.

Genom samarbetet erbjuds SOFF:s medlemsföretag 2 timmars kostnadsfri affärsjuridisk rådgivning i t.ex. upphandlings- och överklagandefrågor.

Föreningen och advokatbyrån samarbetar även kring en utbildning i relevanta juridiska frågor som erbjuds medlemsföretagen kostnadsfritt och advokatbyrån bistår även föreningen med att vid behov belysa olika aktuella juridiska frågor i SOFF:s nyhetsbrev.

Länk till Advokatfirman Lyxell Florenius KB