Förmåner som medlem

SOFF:s medlemmar har fördel av ett antal förmåner.

Utöver möjlighet att delta på utställningar, seminarier och utbildningar har samtliga medlemsföretag möjlighet att få företagens nyheter och jobbannonser relaterat till försvars-och säkerhetsområdet publicerade på föreningens webbplats. Medlemmar kan även medverka på den försvarssektorsgemensamma karriärsportalen försvarskarriär.se.

Som en del av Teknikföretagens Branschgrupper erbjuds medlemsföretagen ta del av deras Plus-tjänst som de driver i samarbete med Teknikföretagen, som ger rabatter på bl.a. drivmedel, hotell och försäkringar – områden som är relevanta för de flesta i sitt företagande. Plus-tjänsten är en kostnadsfri och frivillig tjänst för SOFF:s medlemsföretag.

Därutöver erbjuds SOFF:s medlemsföretag även juridisk rådgivning via samarbetsavtal.

Läs mer om medlemskapet i vår medlemsfolder.