De vanligaste myterna om försvarsföretag

Det är angeläget att föra en dialog om hur säkerhets- och försvarsmarknaden på bästa sätt kan utvecklas för att möta de militära behoven, en dialog för vilket både företag och myndigheter bär ansvar.

För att säkerställa en god diskussion är det viktigt att samtliga parter har en god kunskap och insikt av försörjningen, marknaden och sambanden.

Vi möter ofta flera missuppfattningar. Inte minst om villkor och regelverk. Men även om företagens roll - och faktiskt vad ett företag är. Att ha lite koll på faktan.

Det är inte ovanligt att i debatten höra att 40% av försvarsanslaget i Sverige går till försvarsmateriel och att försvarsindustrin inte är kostnadseffektiv. Stämmer detta? Och lägger Sverige mer på försvarsmateriel än andra motsvarande länder?

Nej, företagen är kostnadseffektiva. Det finns många goda exempel på hur företagen snarare varit konkurrenskraftiga för att vi har hög teknologisk nivå till låg kostnad. Att 40% läggs på materiel är också fel. IHS Janes har sammanställt försvarsanslagen för ett antal utvalda länder för perioden 2018-2020. I dessa ligger faktiskt Sverige ovanligt högt. Åren 2018-2020 kommer 22,2% av försvarsanslaget att gå till upphandling av materiel. Det beror främst på stora materielprogram inom undervatten och stridsflyg.

Är du nyfiken på fler myter om försvarsföretag? Vi har sammanställt de 11 vanligaste – vilka vi bemöter och nyanserar!

Länk till foldern som PDF

Elva myter om försvarsföretagen

 1. Försvarsindustrin är inte kostnadseffektiv
 2. Försvarsindustrin har skapat fördyringar och förseningar
 3. Sverige har en ”svensk modell” – eller ”ett militärindustriellt komplex”
 4. Försvarsmaterielen utgör över 40% av försvarsanslagen
 5. Företagen levererar bara prylar
 6. Företagen bidrar inte till operativ förmåga
 7. Försvarsföretagen har bara cirka 14 000 anställda
 8. Försvarsindustrin är ett särintresse
 9. Försvarsindustrin driver på en ökad omsättningstakt
 10. Staten måste subventionera företagen för att de ska överleva
 11. Försvarsindustrin är som vilken annan industri som helst

Myter om försvarsföretag – vi bemöter och nyanser elva vanliga