Landrapporter

Företagen i Sverige är internationellt orienterade. För utveckling, tillverkning och export. Forskning, utveckling och leverans på försvarsmarknaden är idag global till sin natur, där konkurrenskraft förutsätter internationell uppkoppling till och samverkan med de bästa aktörerna.

Försvarsföretagen ser därför inte länder som destinationer, utan som samarbetspartners. Av den anledning är det mer viktigt än tidigare att förstå hur våra samarbetspartners upphandlar och väljer lösningar.

SOFF:s landrapporter baseras på medlemsföretagens underlag och ger en god överblick av intresset hos olika försvars- och säkerhetsföretag för samarbete med ett enskilt land. Landrapporten innehåller information om försvarsanslagens utveckling, viktigare program, centrala mässor och utställningar samt historiska affärer som involverat företag i Sverige.

Landrapporten syftar till att ge en bredare förståelse för varje land i syfte att stödja företag att identifiera affärsmöjligheter och myndigheter att nå de företag som har ett intresse för respektive land. Nya landrapporter släpps årsvis för de länder Sverige har samförståndsavtal om försvarssamarbeten med. Utöver de som finns tillgängliga ny-layoutade idag (Australien, BelgienBrasilien, Bulgarien, Finland, Frankrike, Indonesien, Italien, Kanada, Kroatien, Malaysia, Nederländerna, Polen, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern USA och Österrike.

SOFF tar fram två versioner av rapporterna. Dels en öppen som översiktligt sammanfattar främst publika källor. Dessa finns tillgänglig nedan. Dels en kommersiellt känslig vilket finns tillgänglig för berörda aktörer. Den senare används som underlag vid delegationsresor samt vid MoU-möten, alltså möten relaterade samförståndsavtalen Sverige har med samarbetsländer.

I SOFF-portalen finns även marknadsinformation med flera relevanta rapporter för respektive land. För mer information, vänligen kontakta Camilla.