Hoppa till innehåll
Medlemsföretag i SOFF

AB SKF

Our expertise is built on the development, design and manufacture of bearings, seals and lubrication systems. And we also provide machine health assessment, engineering and remanufacturing services. But what we’re really offering is an arena for innovation – an opportunity for our customers to use the tools we provide to explore, improve or rethink the performance of their rotating equipment. A place where even the smallest adjustment can make a big difference.

Vår expertkunskap bygger på utveckling, konstruktion och tillverkning av lager, tätningar och smörjsystem. Vi tillhandahåller också teknik- och rekonditioneringstjänster samt tjänster för bedömning av maskintillstånd. Men det vi verkligen kan erbjuda är en arena för innovation – en möjlighet för våra kunder att använda de verktyg vi tillhandahåller för att utforska, förbättra eller förändra prestanda för sin roterande utrustning. En plats där till och med den minsta justering kan göra stor skillnad.

Kontaktinformation
Företagsnamn:
AB SKF
Adress:
Von Utfallsgatan 2
Postnummer och Ort:
415 05 Göteborg
Hemsida:
www.skf.com