Presentationer från fördjupningsseminarier 2015

På denna sida sammanställs de presentationer som visades under fördjupningsseminarierna som ägde rum mellan den 3 och 10 februari 2015 på Storgatan 5 hos Teknikföretagen.

Här nedan återfinns presentationerna vid varje tematillfälle:

Armé (3 februari 2015, kl. 09.00 – 12.00)
Presentation finns här.
Program finns här.

Ledning (3 februari 2015, kl. 13.00 – 16.00)
Presentation finns här.
Program finns här.

Personal (5 februari 2015, kl. 09:00 – 12.00)
Presentation (Försvarsmakten) finns här.
Presentation (CGI) finns här.
Program finns här.

Flyg (6 februari 2015, kl. 09:30 – 12.00)
Presentation finns här.
Program finns här.

Marin (6 februari 2015, kl. 13.00 – 16.00)
Presentation (Inledning) finns här.
Presentation (Marinen idag och vägen framåt) finns här.
Presentation (Verksamhet och behov på lång sikt) finns här.
Presentation (Verksamhet på kort sikt) finns här.
Presentation (Vidmakthållande och gränsytan mot industrin) finns här.
Presentation (Internationella materialsamarbeten) finns här.
Presentation (Så genomför FMV upphandlingar) finns här.
Program finns här.

Logistik (10 februari 2015, kl. 09.00 – 12.00)
Presentation (Mats Ström, FMV och Per Skoglund, FMV) finns här.
Presentation (Barbro Malmer, FMV) finns här.
Presentation (Thomas Ekström, FOI) finns här.
Program finns här.

Kommersiellt (10 februari 2015, kl. 13.00 – 16.00)
Presentation (FMV) finns här.
Program finns här.

Läs mer om FMV här