Presentationer från fördjupningsseminarier 2016


Här nedan återfinns presentationerna från varje tematillfälle (uppdateras efter varje seminarium):

Armé (9 februari 2016, kl. 09.00 – 12.00)
Presentation del 1 finns här.
Presentation del 2 finns här.
Presentation del 3 finns här.
Presentation del 4 finns här.
Program finns här.

Logistik (9 februari 2016, kl. 13.00 – 16.00)
Presentation finns här.
Program finns här.

Marin (10 februari 2016, kl. 08:30 – 12.00)
Presentation (Inledning) finns här.
Presentation (Marinen idag och vägen framåt) finns här.
Presentation (Verksamhet och behov på lång sikt ur ett förbandsperspektiv) finns här.
Presentation (Verksamhet på kort sikt och större materialanskaffningar) finns här.
Presentation (Vidmakthållande och gränsytan mot industrin) finns här.
Presentation (Så genomför FMV upphandlingar) finns här.
Presentation (Internationella materialsamarbeten och exportstöd) finns här.
Program finns här.

Flyg (10 februari 2016, kl. 13.00  –  16.00)
Presentation finns här.
Program finns här.

Ledning (11 februari 2016, kl. 09.00 – 12.00)
Presentation finns här.
Program finns här.

Kommersiellt (18 februari 2016, kl. 09.00 – 16.00)
Presentationer från Pass 1 finns här:
1. FMV Kommersiella förutsättningar i ett förändrat säkerhetsläge
2. FMV Kommersiell systemledning och inköpsprocess
3. FMV Allmänna villkor
4. FMV Nordiskt materielsamarbete
5. FMV Framework Agreement
Program för Pass 1 (Försvarsmaterielanskaffning i ett nationellt och internationellt perspektiv) finns här.

Presentationer från Pass 2 finns här:
1. FMV utvecklar leverantörsrelationerna
2. FMV En effektivare marknad
3. FMV Kravbild och innovation
Program för Pass 2 (Att åstadkomma tydligare och bättre kravbild) finns här.

Presentation från Pass 3 finns här:
FMV Strategiarbete inom tekniska konsulter
Program för Pass 3 (Vad innebär kategoristyrning för tekniska konsulter och hur resonerar FMV kring kompetens och kompetensförsörjning) finns här.