Teknik- & Säkerhetsforum

Teknik- & säkerhetsforum som en neutral plattform för en öppen och bred dialog mellan säkerhets- och försvarsföretag samt samhället i övrigt.

Forumet lägger särskild tonvikt på kopplingen mellan säkerhetspolitik, teknologiutvecklingen samt säkerhets- och försvarsföretags roll i dessa sammanhang. Forumet skapades 2011 av försvarsföretagen Saab, Kockums och BAE Systems Hägglunds. Fr.o.m. november 2014 har SOFF huvudansvaret för att driva plattformen vidare.

Klicka här för att komma till Teknik- & säkerhetsforum hemsida.