Statistik

Strategisk exportkontroll 2014

Den 18 mars 2015 presenterades regeringsskrivelsen Strategisk exportkontroll 2014 där den samlade exporten av svensk försvarsmateriel redovisas. Under 2014 uppgick exporten av det som benämns krigsmateriel för strid (KS) och övrig krigsmateriel (ÖK) till 8 miljarder kr vilket är en minskning med ca en tredjedel från 2013. Närmare 80 procent av exporten gick till de etablerade samarbetsländerna inom Europa samt till Nordamerika och Australien. USA var det största enskilda mottagarlandet av svensk försvarsmaterielexport under 2014.

Det är värt att notera att exportstatistiken skiljer sig mycket från år till år beroende på att enskilda affärer får ett stort genomslag. Det går dock att utläsa vissa långsiktiga trender i statistiken så som att t.ex. USA är ett väsentligt mottagarland.

SOFF har över tid noterat ett ökande intresse på den amerikanska marknaden för de produkter, system och tjänster som svenska försvarsföretag levererar. Inte minst har ett antal mindre företag varit framgångsrika på denna marknad. I ljuset av de säkerhetspolitiska förändringar som nu sker i Sveriges närområde framstår det som allt mer angeläget att det finns ett starkt militärtekniskt och försvarsindustriell samarbete över Atlanten.

Läs hela skrivelsen här.

Läs mer om skillnaden mellan krigsmateriel och försvarsmateriel här.