Nyhetsbrev och veckobrev

Är du intresserad av vår bransch kan du prenumerera på våra nyhetsbrev. Är du medlem får du dessutom våra veckobrev.

Varje vecka skickar föreningen ut ett Veckobrev med information om aktualiteter, händelser och information till medlemsföretagens kontaktpersoner (PoC) för vidare distribution till berörda hos medlemsföretagen. Dessa Veckobrev finns även samlade på föreningens extranät (SOFF-portalen).

Hur veckobreven delas internt hos medlemsföretaget, svarar kontaktpersonen för.

 

 

 

Oavsett om du är medlem eller inte, så kan du prenumerera på våra Nyhetsbrev.

Din mailbox är viktig för oss! Gör gärna ett aktivt val att prenumerera på våra nyhetsbrev.

Du anmäler din prenumeration här.

2022
Nyhetsbrev nr 1

2021
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 1

2020

Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 1

2019

Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 1

2018
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 1

2017
Nyhetsbrev nr 6
Nyhetsbrev nr 5
Nyhetsbrev nr 4
Nyhetsbrev nr 3
Nyhetsbrev nr 2
Nyhetsbrev nr 1

2016
Nyhetsbrev nr. 5
Nyhetsbrev nr. 4
Nyhetsbrev nr. 3
Nyhetsbrev nr. 2

2015

Nyhetsbrev nr. 5
Nyhetsbrev nr. 4
Nyhetsbrev nr. 3
Nyhetsbrev nr. 2
Nyhetsbrev nr. 1

2014

Nyhetsbrev nr. 7
Nyhetsbrev nr. 6
Nyhetsbrev nr. 5

Läs mer om hur föreningen hanterar dina personuppgifter.