Länkar

De nordiska försvarsindustriföreningarna
AFDA Finlands flyg- och försvarsföretagsförening
FAD Danmarks försvarsföretagsförening
FSi Norges försvarsföretagsförening
NORDEFCO Ett samarbete mellan alla de nordiska länderna inom försvarsområdet

De baltiska försvarsindustriföreningarna
EDIU Estlands försvarsföretagsförening
LDSIA Litauens försvarsföretagsförening

Föreningen har även samarbetsavtal med ytterligare systerorganisationer (motsv)
ABIMDE Brasilianska försvarsföretagsföreningen
AOBP Tjeckiens försvarsföretagsföreningen
ADS Brittisk flyg, rymd, försvar och säkerhetsförening
CII Indiens försvarsföretagsförening
KDIA Sydkoreas försvarsföretagsförening
NDIA USA:s försvarsföretagsförening
NDIA Ukrainska försvarskoncernen Ukroboronprom
NIDV Holländska försvars- och säkerhetsföretagens förening
PCNDM Polens försvarsföretagsförening
SEKPY Greklands försvarsföretagsförening
Vedelmiipar Ungerns försvarsföretagsförening

Europasamarbete
ASD Europeiska branschföreningen för flyg-, rymd-, säkerhets-, samt försvarsföretag
EDA Europeiska försvarsbyrån
ENDR The European Network of Defence-related Regions
NIAG Natos rådgivande grupp för industrifrågor
[Läs mer om hur Nato och industrin samverkar]

Myndigheter
Försvarsmakten
FMV Försvarets materielverk
FMV: E-avrop
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
ISP Inspektionen för strategiska produkter
MSB Myndigheten för samhällets beredskap
Business Sweden

Relaterad verksamhet
Svenskt Näringsliv
Teknikföretagen
Militärtekniska Föreningen
Teknik&Säkerhetsforum
Swedish Aerospace Industries Branschförening för företag inom civilt flyg och rymd
Svenskt Flyg Branschförening för flygbranschen i Sverige
SACS Branschförening för företag inom civil säkerhet
Folk och Försvar
SME-D Branschförening för små- och medelstora försvarsföretag
Fredsbaskrarna