Fakta och foldrar

Kunskapen om säkerhets- och försvarsmarknaden är av stor betydelse för utvecklingen. Därför är en viktig uppgift för branschorganisationen att, tillsammans med företagen, samla in statistik om produkter, försäljning, personal, marknader och deltagande på utställningar.

Foldrar

Elva myter om försvarsföretagen
Internationell samverkan
Strategisk Dialog 2.0
Marknadens roll för samhällssäkerheten
AI – krav och utmaningar i försvarssektorn
13 frågor och svar om totalförsvar
Nyttan med försvarsexport
Så kan vi säkra kompetensförsörjningen inom cybersäkerhet
Cybersecurity statsunderstödda aktörer

SOFF tar årligen fram branschstatistik om försvars- och säkerhetsmarknaden i Sverige. Huvuddelen av statistiken använts internt, men viss information presenteras som nyheter varje år.

 

SOFF tar även fram foldrar och broschyrer på olika teman och ämnen.

För att bättre använda statistiken, som bl.a. presenteras som infografik, rekommenderar vi även läsning om vad som avses med försvarsmateriel och vilken skillnaden är mellan exempelvis vapenexport och krigsmaterielexport.

Exempelvis har SOFF utarbetat en folder som redovisar olika skäl till hur exporten bidrar till försvarsnyttan.