Fakta och foldrar

Kunskapen om säkerhets- och försvarsmarknaden är av stor betydelse för utvecklingen. Därför är en viktig uppgift för branschorganisationen att, tillsammans med företagen, samla in statistik om produkter, försäljning, personal, marknader och deltagande på utställningar.

SOFF ger årligen ut branschstatistik om försvars- och säkerhetsmarknaden i Sverige.

Facts 2016-2017 (trifolder pdf)

Facts 2015-2016 (trifolder pdf)

Facts 2014-2015 (trifolder pdf)

Facts 2013-2014 (pdf)

SOFF tar även fram foldrar och broschyrer på olika teman och ämnen.

För att bättre använda statistiken, som bl.a. presenteras som infografik, rekommenderar vi även läsning om vad som avses med försvarsmateriel och vilken skillnaden är mellan exempelvis vapenexport och krigsmaterielexport.

Exempelvis har SOFF utarbetat en folder som redovisar olika skäl till hur exporten bidrar till försvarsnyttan.