SOFF:s STORA dag

Boka era kalendrar redan nu för SOFF:s Stora Dag den 19 maj 2021!

Då samlar vi SOFF with friends och SOFF with Partners.

SOFF with Partners – hur kan Team Sweden bistå ditt företag?
Samarbetsaktörer och myndigheter presenterar sina erbjudanden för företagen.
» Hur kan kontoret för Europeiska försvarsfonden (EDF) bistå företag?
» Natos kodifierings system – varför viktigt för affärer?
» Samarbete kring personalförsörjning och karriärväxling?
» CERTIDER och tillstånd?
» Stöd vid försvarsupphandlingar globalt
» Sveriges avtal med USA – ”what’s in it” för företagen?
» Hur nytta exportstödet?
» Exportkrediter till vilka affärer?

SOFF with Friends
Miniseminarium med nätverksmingel

Föreningen kommer i anslutning även att genomföra ordinarie föreningsstämma.

Mer detaljerad information kommer att publiceras senare framöver.