Hoppa till innehåll

Affärskluster – IT-förvaring (RÖS/TEMPEST)

Röjande signaler (akustiska, optiska, elektromagnetiska) kan innebära en stor sårbarhet, framför allt för företag inom försvarsrelaterad industri. Således är det viktigt att vidta RÖS/TEMPEST-skyddande åtgärder mot industrispionage genom diverse IT-förvaring. Idag finns flera medlemsföretag som producerar RÖS/TEMPEST-skydd.

Därför arrangerar SOFF den 3 oktober ett nätverksmöte som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på området. Syftet med eventet är dels kunskapsspridande om olika företags verksamheter och produkter inom arbetsområdet, dels nätverksskapande mellan företagen för att finna samarbetsmöjligheter.  

Genom att öka kunskaperna om medlemsföretagens produkter och tjänster relaterat till IT-förvaring, hoppas vi att medlemmarna kan ”klustra” ihop erbjudanden och tillsammans vinna större ar på området. 

Möjlighet finns för deltagande företag att presentera produkter, intressen av samarbeten, samt medtagande av vissa produkter/foldrar/skärmar. SOFF förbehåller sig rätten att, vid stort intresse, välja ut vilka företag som får möjlighet att presentera.

Nätverksmötet inkluderar en gemensam mingellunch och är öppet för medlemsföretag samt representanter för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV och MSB som bjuds in att gästa dagen.

Uppdatering: Vi flyttar eventet och återkommer med ett nytt datum inom kort. Vid frågor, kontakta Robert.

Stockholm
3 oktober 2023

Plats

SOFF, Storgatan 5, Stockholm

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Relaterade evenemang