Cyberförsvarsdagen 2021

Den 16 juni 2021 samlas 230 aktörer verksamma inom Sveriges cyberförsvar för en inspirerande heldagskonferens.

Cyberförsvarsdagen syftar till att lyfta dagens och framtida behov, utmaningar och möjligheter för ett cyberförsvar av samhällets kritiska cyberinfrastruktur. Dagen möjliggör nätverksmöjligheter och dialogplatser och syftar till att synliggöra samverkansmöjligheter mellan offentlig och privat sektor.
Målsättningen med dagen är att belysa hur Sveriges cyberförsvar bygger på samverkan mellan offentliga och privata aktörer.

Programmet utformas för att vara relevant för organisationer verksamma inom Sveriges samlade förmågor, åtgärder och försvar mot angrepp från statliga eller statsunderstödda aktörer mot verksamheter vitala för samhällets kritiska cyberinfrastruktur och viktiga samhällsfunktioner.
Det är den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med management, policy och teknikutveckling och har verksamhets- och riskansvar inom cyberförsvar.

Programmet offentliggörs inom kort.
Anmäl ditt intresse att sponsra Cyberförsvarsdagen redan idag!
Maila Catharina Stenius.

 

Cyberförsvarsdagen 2021 arrangeras av Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) i samarbete med Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt (FRA) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).