Hoppa till innehåll

Yttrande till Forsknings- och innovationspropositionen

Forskning och innovation för Sveriges kunskapsförsvar och konkurrenskraft – ett inspel till forsknings‐ och innovationspropositionen. Säkerhets- och försvarsföretagen redovisar i vårt yttrande nio utmaningar samt presenterar elva förslag till åtgärder med tillämplighet i arbetet med den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Detta yttrande har beretts av medlemsgruppen för forsknings- och utvecklingsfrågor.