Hoppa till innehåll

Yttrande ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap” 

 Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet ”Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap”. Utredningens förslag välkomnas. Föreningen konstaterar att utredningen, utifrån uppdraget, gjort ett bra arbete inom ett omfattande, komplext och svårt område.