Hoppa till innehåll

Yttrande angående styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur

 Yttrande över betänkandet Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65)