Hoppa till innehåll

Vägledning om tillstånd enligt lagen om krigsmateriel

En vägledning för att tydliggöra Inspektionen för strategiska produkters (ISP) beslutsprocess samt att grovt sortera länder utifrån möjligheten att få tillstånd rörande krigsmateriel. Innehållet i dokumentet är inte statiskt utan ändras över tid, men avser ge läsaren en första inblick i möjligheterna för export av krigsmateriel.