Hoppa till innehåll

Vägledning om tillståndspliktiga avtal

Rekommendation syftar till att öka möjligheterna för regelefterlevnad samt förslag på hur företag kan hantera identifiering och avtalsskrivning när det kommer till avtal som kräver tillstånd för att ingås.